Nöro Araştırma

NEUROMARKETING AGENCY YOU CAN TRUST

Nöro Araştırma

EmoMeditation

Tüketicilerin en derinde kalan deneyimleri, anıları, marka ile ilgili bağlantıları ortaya çıkarılır. Bu yöntemde EEG verisinin yanı sıra meditasyon teknikleri ve yüz yüze görüşme teknikleri kullanılır. Konsept geliştirme, Pazar trendi yaratma, Reklam etkinlik testleri için kullanılır. En fazla 30 katılımcı ile yapılabilir.

EmoGroup

Meditasyon ve yaratıcı projektif teknikler kullanılarak yapılan derin toplu görüşmelerdir. Grup dinamiğinin ilave içgörü getireceği durumlarda yapılır. 4 kişinin katıldığı toplu görüşmelerdir.

EmoSense

5 duyunun beyinde yarattığı etkiyi ortaya çıkaran bir yöntemdir. Diğer nöro yöntemler ile birlikte kullanıldığında markanın tat, koku, dokunma, ya da ortamın müşteri deneyimi ile ilgili somut ve güvenilir bilgiler toplanır.

EmoSurvey

EEG aleti kullanılarak katılımcıların ekran karşısında hem bilinçaltı tepkilerinin hem de bilinçli tepkilerinin değerlendirilmesini sağlar. İstatisiki bilgi verir. Günde 80 kişi ile anket yapılabilir ve sonuçlar günlük olarak alınabilir.

EmoFace

Nöro yöntemler kullanılarak katılımcının yüz hareketlerinin okunması ve duygularının ortaya çıkarılması için kullanılır. Özellikle diğer EEG araştırmaları ile birlikte kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar verir.

EmoReact

Deneklerin gördükleri ya da duyduklarına karşı verdikleri refleks hareket tepkilerini ölçmeye yarar. Tamamen refleks ölçümü yapıldığı için deneğin bilinçli kararı değil, bilinçaltı kararı ortaya çıkarılır.